Мемлекеттік сатып алу және материалды-техникалық жабдықтау бөлімі


Жылдық жоспар

Мемлекеттік сатып алуларды өткізу тәртібін реттейтін НҚА

Хабарлама

Өткізілген мемлекеттік сатып алулар хаттамалары


 

ОҚМФА-ның мемлекеттік сатып алу және материалды-техникалық жабдықтау бөлімі 15.09.2009 жылы ректордың 17.09.2009 жылғы № 99 бұйрығының негізінде құрылды.

Құрылымның функциясы жөнінде қысқы мәлімет:

-          МС және МТЖ бөлімі мемлекеттік сатып алумен айналысады;

-          Сәйкес бюджет (биснес-жоспар, кіріс және шығыс сметасы) негізінде мемлекеттік  сатып алуды мемлекеттік сатып алудың ережесін анықтайтын рет пен формада жылдық жоспарды жасап, бекітеді;

-          ОҚМФА-ның жұмыс, қызмет және тауарларын сатып алу жөнінде мемлекеттік сатып алуды жүргізеді;

-          Жеткізіп берушіні таңдау және онымен меемлекеттік сатып алу жөнінде келісім жасау;

-          Мемлекеттік сатып алу жөнінде келісімді орындау.

Өз жұмысында мемелекеттік сатып алу бөлімі келесі нормативті құжаттарды негізге алады:

-   Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасын;

- ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің нормативті ұйымдастыру-өкілі құжаттарын;

-   ҚР Азаматтық кодексі;

-   ҚР 15.05.2007 ж. № 251-III  Еңбек заңын мемлекеттік сатып алуды  жүргізу Ережесі;

-   мемлекеттік сатып алуды реттейтін ҚР Үкіметінің жарғыларын;

-   ОҚМФА үлгі қалыптарын;

-   «Мемлекеттік ұйым» туралы Заңын;

-   ректор бұйрықтары, ҰҒЖ бойынша проректорының үкімдері;

-   ОҚМФА-ның Ғылыми Кеңесінің, ректораттың шешімдерін;

-  осы жағдайда;

Қысқартулар мен жазулар

ҚР БҒМ  - Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі

ҚР ДСМ - Қазақстан республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

ҚР-  Қазақстан Республикасы

ОҚМФА – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармациялық академиясы

МСБ – мемлекеттік сатып алу бюллетені байқау құжаттары

МС - 1 – мемлекеттік сатып алу жайында есеп (МС-1 формасы бойынша)

ҚР АК – ҚР Азаматтық кодексі

МСБ – мемелекеттік сатып алу бөлімі

ҚР ҮЖ – Қазақстан Республикасының Үкіметінің Жарғылары

ҰЭЖ – ұйымдастыру экономикалық жұмыстары

Бөлім қызметінің негізгі мақсаты мен міндеттері:

Мемлекеттік сатып алу бөлімінің негізгі мақсаты-мемлекеттік сатып алу процедурасын жүргізу, ОҚМФА-ның материалды-техникалық базасын қамтамасыз ету, ОҚМФА-ның бөлімдерінің тоқтамай қызмет етуін, ақшаның мемлекеттік  сатып алуға негізделген мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттейтін ұтымды және тиімді жаратуын қамтамасыз етеді.

Міндеттер:

Академия бөлімдерін жақсы және сапалы қызмет етуге, ҚР әрекеттегі заңнамасына сәйкес тауарлар, жұмыстар қызметтермен қамтамасыз ету.

Бөлімнің негізгі қызметтері:

Мемлекеттік бөлімнің қызметіне ОҚМФА-на мемлекеттік сатып алуға қолданылатын ақшаны ұтымды және тиімді жарату принціпін ұстанып керекті тауарлар, жұмыстар, қызметтермен қамтамасыз ету. Сол үшін мемлекеттік сатып алу бөлімі келесі қызметтерді жасайды:

1)      мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын жасау және бекіту;

2)      жеткізіп берушіні таңдау және онымен мемлекеттік сатып алу жөнінде  келісім жасау;

3)      мемлекеттік  с атып алу жөніндегі келісімге бақылау жасау.

Осы орайда мемлекеттік сатып алу бөлімі келесі принциптерді негізге алады:

1)      мемлекеттік сатып алуға негізделген ақшаны ұтымды және тиімді жарату;

2)      әлеуетті жеткізіп  берушілерге бірдей мүмкіндікті жасау (осы заң белгіленген жағдайлардан бөлек);

3)      әлеуетті жеткізіп берушілер арасында адал жарыс жасау;

4)      мемлекеттік сатып алуда жариялылықпен тазалық процесін ұстану;

5)      отандық кәсіпкерлерге көмек жасау.

6)       

Бөлім қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері

Мемлекеттік сатып алу бөлімінің құқықтары:

- мемлекеттік сатып алу жұмысының мәселесі, мемлекеттік сатып алу бөлімінің қызмет етуінің тиімділігі талқыланып, шешілетін академияның бөлімдерінің жұмысына қатысу;

- бөлім қызметкерлерінің біліктілігін қалыптасқан ретке сәйкес көтеру;

- жұмысындағы жетістіктері үшін ОҚМФА басшыларына моралды және материалды марапаттауға ұсыныс жасау;

- академия басшылығына қабылданған ретте жұмысқа алу, босату және ауысу жайында ұсыныстар жасау;

- академия басшылығының бұйрықтары мен өкімдерін қабылданған ретте қайта шағымда;

- академия басшылығына бөлім қызметкерлерінің өз қызметіне лайықты еместігі жайында ұсыныстар енгізу.

Бөлім бастығы міндетті:

- бөлім қызметкерлерінің еңбек жағдайын ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жасайды.

- өзінің жұмысында ҚР әрекеттегі заңын, академияның жрғысы мен ішкі жағдай Ережесін, ҚР БҒМ және ҚР ДСМ нормативті құжаттарын басшылыққа алады;

- бөлім қызметкерлерінің функционалды қызметін анқтайды;

- қызметкерлердің функционалды міндеттерін дер кезінде және сапалы орындауын қадағалау;

- техника қауіпсіздігі, өртке қарсы қауіпсіздікті, кәсіпорын санитариясы жайында бөлім қызметкерлерін нұсқау жасау;

- академия құрылымдарында СМЖ-нің тиімді іске асуын бақылау;

- осы қаржы жылына сатып алу кестесін жасау, олардың орындалуын қамтамасыз ету;

- мемлекеттік сатып алу процесіне ұдайы бақылау жасау;

- академия құрылымдарына мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша ұйымдастыру- әдістемелік, ақпараттық және кеңестік көмекті  қамтамасыз ету;

-бөлім коллективінде әрекетегі азаматтық қызметкердің моралдық кодексіне сәйкес моралды-психологиялық ауа-райын нығайту және ұстау;

- бөлімнің жас мамандарын оқыту және тәрбиелеу жұмысын жүргізу, оларға халықтық, жалпы адами, рухани адамгершілік құндылықтарды жеткізу;

- еңбек тәртібін қамтамасыз ету;

- бөлім тапсыратын есептік және анықтамалық ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету.

- алынған ақпараттың таралмауын қадағалау;

- бөлімде парақорлықты болдырмау үшін жайлы жағдай жасау.

Біліктілігіне талаптар:  жоғары білім (мемлекеттік сатып алу саласында, заңгер немесе экономикалық) мемлекеттік сатып алу саласындағы еңбек өтілі 1 жылдан кем емес.

Мемлекеттік сатып алу бөліміің қызметкерлерінің құқықтары:

- академия мәселелерін талқылау және шешу мәселесіне қатысу;

- құрылым бөлімдерінің басшылары мен басқа мамандардан өз қызметін орындауға керекті ақпаратпен  құжаттарды сұратуға;

- академия әкімшілігінен өз қызметіне керекті еңбек қауіпсіздігі мен сақтау Ережесіне сәйкес ұйымдастырушылық және материалды-техникалық қамтамасыздықты (жұмыс орны және еңбек жағдайы) талап етуге, сондай-ақ өзінің қызметтік жауапкершілігі мен

құқықтарының орындалуына ықпал жасауға;

-әлеуметтік сақтандыру, демалыс, соның ішінде төленетін жыл сайынғы еңбек демалысына;

-академия әкімшілігінің бұйрықтары мен өкімдерін заңмен белгіленген тәртібі бойынша қайта қаратуға.

Өзінің жұмысында  мелекеттік сатып алу бөлімінің қызметкерлері міндетті

- өзінің еңбек жауапкершіліктерін еңбек, ұжымдық келісімге сәйкес орындау;

- еңбек тәртібін орындау;

- бөлімнің тиімділігі мен нәтижелілігін жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау;

- осы жағдайдың 1 тармағындағы көрсетілген нормативті құжаттарын басшылыққа алу;

- мемлекеттік сатып алу тиімділігін бақылауды жақсартуды жоспарлау, ұйымдастыруға жұмыс жасау;

- өзінің біліктілік деңгейін үнемі көтеру;

- академияның басқа құрылымдарының қызметкерлері  мен академия студенттерімен қарым-қатынас этикасын сақтау, қызмет құпиялылығын сақтау;

- қолданыстағы құрал-жабдық пен  инвентардың сақталуымен бұзылмауын қадағалау;

- техника қауіпсіздігі, өртке қарсы қауіпсіздік  Ережелер мен кәсіпорын санитариясын сақтау;

- парақорлық көріністеріне қарсы тұру.

 

 

 

 

 

 

Біздің жетістіктеріміз

  • Дипломдар, алғыс хаттар

    Дипломдар, алғыс хаттар

  • Куәліктер, сертификаттар

    Куәліктер, сертификаттар